Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 3 9 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 0 0 5