Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 3 2 4 8
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Tomasz Łachacz wstrzymał się
2 Paweł Malec za
3 Karol Piotr Furczak wstrzymał się
4 Piotr Mieczysław Gregorczyk za
5 Aleksandra Malwina Kobus–Drężek za
6 Paweł Kamil Krassowski za
7 Arkadiusz Myślak przeciw
8 Waldemar Andrzej Zimny przeciw
9 Tomasz Żuchowski wstrzymał się
10 Beata Boczar nieoddany
11 Stefania Ewa Czerw nieoddany
12 Andrzej Zdzisław Dziuban nieoddany
13 Rafał Kiersikowski nieoddany
14 Robert Artur Siudak nieobecny
15 Agnieszka Izabela Kosakowska nieobecny
16 Teresa Moczydłowska nieobecny
17 Zbigniew Janusz Orzoł nieobecny
18 Mariusz Pardo nieobecny
19 Anna Teresa Rybińska nieobecny
20 Sławomir Witold Staszak nieobecny
21 Artur Antoni Trochimowicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
6 2 1 4 8