Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy zaplanowania miejsca i budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Szczytnie

Numer: 128, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2020-12-04, data przekazania: 2020-12-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-12-14