Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy realizacji inwestycji rewitalizacji ruin zamku w Szczytnie

Numer: 129, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2020-12-15, data przekazania: 2020-12-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, PG, data odpowiedzi: 2020-12-28