Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji rewitalizacji ruin zamku.

Numer: 134, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-01-14, data przekazania: 2021-01-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, PG, data odpowiedzi: 2021-01-27