Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy wyłączenia przedsiębiorców z systemu odbioru odpadów

Numer: 136, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-02-28, data przekazania: 2021-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-02-12