Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Szczytno na rok 2021; możliwości przydziału mieszkania lokatorskiego;wniosek o udostępnienie protokołów z posiedzeń komisji stałych oraz sesji Rady Miejskiej w Szczytnie

Numer: 138, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-01-28, data przekazania: 2021-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, BR, data odpowiedzi: 2021-02-12