Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: 1) zamontowania radarowego wyświetlacza prędkości na ulicy Marii Curie-Skłodowskiej przy wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 3, 2) działań podjętych w sprawie przywrócenia przez GDDKiA planowanych wcześniej inwestycji związanych z modernizacją dróg krajowych 3) likwidacji rurociągu kanalizacji sanitarnej blokującego możliwość przepływania kajaków, łodzi i innego sprzętu pływającego pomiędzy jeziorami, 4) zaprojektowania mostu nad kanałem pomiędzy jeziorami w sposób umożliwiający przepływanie statk

Numer: 151, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-02-24, data przekazania: 2021-02-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-03-10