Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia

Numer: 167, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GPO, PG, data odpowiedzi: 2021-04-13