Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o naprawę nawierzchni ulic Bohaterów Westerplatte oraz Leśnej, do skrzyżowania z ul. Osiedleńczą wraz ze skrzyżowaniem

Numer: 171, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-05-13