Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośbą o informację, czy są prowadzone jakieś rozmowy z właścicielami tzw. pawilonów na ulicy Odrodzenia, w sprawie ich przebudowy, by uzyskały postać kamienic.

Numer: 173, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GPO, data odpowiedzi: 2021-05-13