Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przedłużenia Roku Klenczonowskiego w Szczytnie do końca sierpnia 2022 roku.

Numer: 175, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: PG, data odpowiedzi: 2021-05-13