Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o udostępnienie analiz i ekspertyz finansowych na podstawie których podjęta została decyzja o rezygnacji z inwestycji InnoPolice

Numer: 184, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: BF, data odpowiedzi: 2021-05-13