Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o informację o stanie zaawansowania formalności związanych z budową obwodnicy miasta Szczytno

Numer: 186, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-04-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-05-13