Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu realizacji budżetu miasta Szczytno na rok 2021 w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 , w tym przebudowy i modernizacji ulic: Gdańskiej, Piaskowej, Orzeszkowej.

Numer: 187, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-05-10, data przekazania: 2021-05-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Łachacz przewodniczący Wszystko dla Szczytna i PSL
Stefania Ewa Czerw radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Arkadiusz Myślak radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Sławomir Witold Staszak radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Artur Antoni Trochimowicz radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Waldemar Andrzej Zimny radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: BF, GM, data odpowiedzi: 2021-05-24