Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o sprecyzowanie stanowiska Burmistrza co do możliwości realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej oraz podania informacji na temat stopnia zaawansowania porozumień z Gminą Szczytno w sprawie realizacji przedmiotowych inwestycji drogowych

Numer: 191, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-05-25, data przekazania: 2021-05-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Łachacz przewodniczący Wszystko dla Szczytna i PSL
Stefania Ewa Czerw radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Aleksandra Malwina Kobus–Drężek radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Arkadiusz Myślak radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Sławomir Witold Staszak radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Artur Antoni Trochimowicz radny Wszystko dla Szczytna i PSL
Waldemar Andrzej Zimny radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-06-07