Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o utworzenie miejsca rekreacji i placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Osuchowieckiego i Krótkiej

Numer: 192, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-05-25, data przekazania: 2021-05-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-06-07