Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście

Numer: 201, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-06-08, data przekazania: 2021-06-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-06-22