Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy utrzymania czystości na cmentarzu komunalnym

Numer: 207, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-06-28, data przekazania: 2021-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2021-07-09