Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy procedury przyznania nagród dla uzdolnionych uczniów oraz wniosek o zmianę uchwały w zakresie zwiększenia środków na nagrody Burmistrza w wysokości min. 400 zł dla każdego uzdolnionego ucznia

Numer: 214, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2021-06-28, data przekazania: 2021-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: EZ, data odpowiedzi: 2021-07-09