Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

rozwiazanie problemu ptaków, które zanieczyszczają miasto oraz prosba o wykonanie bieżącej naprawy chodnika na ul. Niepodległości

Numer: 74, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-12-20, data przekazania: 2019-12-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-31