Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Współpraca z wszystkimi radnymi,audyt w mieście, współpraca z Serbią, podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, remont ul. Gdanskiej, podział środków na sport i kulturę, przywrócenie miejskiej orkiestry, projekt Innopolice

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Teresa Rybińska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-12