Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
99 - rozwiń Prośba o przeprowadzenie analizy założeń konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 interpelacja Tomasz Łachacz 2020-05-29 2020-06-10
98 - rozwiń Zapytanie o utworzenie miejsc parkingowych w centrum miasta oraz plany odnośnie parkowania samochodów na Placu Juranda interpelacja Teresa Moczydłowska 2020-05-29 2020-06-10
97 - rozwiń Prośba o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego interpelacja Anna Teresa Rybińska 2020-05-29 2020-06-10
96 - rozwiń Zapytanie w sprawie programu wsparcia przedsiębiorców "Miasto podaje rękę Przedsiębiorcom"; zapytanie w sprawie pobierania opłat za powierzchnię reklamową; zapytanie w sprawie akcji "Zakupy dla Seniora"; zapytanie w sprawie inwestycji Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa Warmińsko-Mazurskiego interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-05-29 2020-06-09
95 - rozwiń Interpelacja w sprawie udziału w konkursie dotyczącym upowszechniania sportu dzieci i młodzieży szkolnej interpelacja Karol Piotr Furczak 2020-05-29 2020-06-10
94 - rozwiń Prośba o oświetlenie przejść dla pieszych w okolicy ulic Lipowej, Wielbarskiej i Przemysłowej, w okolicy skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Sobieszczańskiego, Marii Skłodowskiej-Curie oraz w miejscach o słabej widoczności interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2020-05-29 2020-06-09
93 - rozwiń Prośba o analizę dokumentacji złożonej celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla podadowienia masztu telefonii GSM na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Odrodzenie w Szczytnie interpelacja Arkadiusz Myślak 2020-05-29 2020-06-08
92 - rozwiń Prośba o ustawienie znaków na skrzyżowaniu ulic Osiedleńczej i Powstańców Warszawy interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-05-29 2020-05-20
91 - rozwiń Przebudowa ul. Powstańców Warszawy interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-05-29 2020-05-12
90 - rozwiń Dotyczy: przebudowy ulicy Powstańców Warszawy na wysokości posesji nr 22-22A zapytanie Rafał Kiersikowski 2020-05-14 2020-05-28
89 - rozwiń Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na wsparcie przedsiębiorców i mieszkańców z terenu Miasta Szczytno. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2020-03-27 2020-04-03
88 - rozwiń Wniosek o wykonanie badań toksykologicznych na boiskach interpelacja Tomasz Żuchowski 2020-03-27 2020-04-07
87 - rozwiń Prośba o oznaczenie znakami poziomymi i pionowymi przejść dla pieszych na ul. Kochanowskiego i ul. Osuchowieckiego. interpelacja Mariusz Pardo 2020-03-27 2020-04-06
86 - rozwiń Prośba o złożenie wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie w kwocie minimum 40 000,00 zł na zakup potrzebnych laptopów dla uczniów i nauczycieli. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-03-27 2020-04-06
85 - rozwiń Wniosek o podjęcie działań w celu pozyskania środków z interpelacja Tomasz Łachacz 2020-03-24 2020-04-03
84 - rozwiń Prośba o zmniejszenie o 100 000,00 zł budżetu przeznaczonego na Dni i Noce Szczytna 2020 i przekazanie tych środków na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie. interpelacja Rafał Kiersikowski 2020-03-27 2020-04-03
83 - rozwiń Ocieplenie budynku przy ul. Sobieszczańskiego 7, dodatki motywacyjne dla nauczycieli interpelacja Tomasz Żuchowski 2020-01-16 2020-01-29
82 - rozwiń Przebudowa ul. Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2020-01-16 2020-01-29
81 - rozwiń Pytanie o nagrody dla dyrektorów szkół; poprawa bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go; prośba o umieszczenie luster na Osiedlu Królewskim; modernizacja oczyszczalni ścieków interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-12-20 2019-12-31
80 - rozwiń Prośba o poprawę bezpieczeństwa na przejsciach dla pieszych; zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 2 oraz zakaz występów zwierząt w cyrku interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-12-20 2019-12-31
79 - rozwiń Prośba o oświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-12-20 2019-12-31
78 - rozwiń Prośba o modernizację dworca PKS interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-12-20 2019-12-31
77 - rozwiń Pytanie o przyznane dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz o podmioty zwolnione z podatku. interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-12-20 2019-12-31
76 - rozwiń Prośba o zmiane organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego - Piłsudskiego. interpelacja Robert Artur Siudak 2019-12-20 2019-12-31
75 - rozwiń prośba o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Sobieszczańskiego oraz tablicy informacyjnej na terenie osiedla Królewskiego interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-12-20 2019-12-31
74 - rozwiń rozwiazanie problemu ptaków, które zanieczyszczają miasto oraz prosba o wykonanie bieżącej naprawy chodnika na ul. Niepodległości interpelacja Mariusz Pardo 2019-12-20 2019-12-31
73 - rozwiń zabezpieczenie drzew, na których wieszane są nekrologi i kontakt z Wójtem Gminy Szczytno w sprawie uzupełnienia materiałem poboczy drogi wzdłuż Leśnego Dworu interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-12-20 2019-12-31
72 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Feliksa Nowowiejskiego interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-12-20 2019-12-31
71 - rozwiń prośba o wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych przy szkołach interpelacja Mariusz Pardo 2019-11-26 2019-12-09
70 - rozwiń promowanie wydarzeń organizowanych przez samorząd interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-11-26 2019-12-09
69 - rozwiń pytanie o ilość osób/podmiotów gospodarczych, które zostały zwolnione z podatku od nieruchomości w 2019 roku interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-11-26 2019-12-09
68 - rozwiń pytanie o zasady planowania inwestycji; brak zaplanowania w budżecie środków na przygotowanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej na osiedlu Kochanowskiego oraz dokończenia inwestycji drogowej fragmentu ul. Leśnej; zasadność postawienia znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie całkowitej pow. 3,5 t interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-11-26 2019-12-09
67 - rozwiń prośba o wyjaśnienie obniżenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w przyszłorocznym budżecie; poziom dodatków motywacyjnych w jednostkach oświatowych; zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych;kształcenie w klasach interdyscyplinarnych; rozpowszechnianie informacji do rocznego rozliczenia podatkowego PIT z uwzględnieniem Szczytna jako miejsca zamieszkania; niebezpieczne miejsca na chodnikach na Osiedlu Królewskim; awaria sieci kanalizacyjnej na ul. Polnej; stan oczyszczalni ścieków w Nowym interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-11-26 2019-12-09
66 - rozwiń prośba o przesyłanie wszystkich protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie;prośba o udzielenie odpowiedzi na wniosek dotyczący informowania radnych o przychodzącej korespondencji;dodatki motywacyjne dla nauczycieli; uruchomienie filii Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu; lokale zastępcze dla pogorzelców; przebudowa ul. Kolberga; zbycie nieruchomości na rzecz AMW; informacja o dofinansowaniu na zadania inwestycyjne pn. interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-11-26 2019-12-09
65 - rozwiń Oświadczenie radnych Rady Miejskiej w Szczytnie; zapytanie o uruchomienie kręgielni w Hali Wagnera; zapytanie o planowanie zmniejszenia wymiaru zatrudnienia od 2020 roku dla pracowników najniżej zarabiających w jednostkach budżetowych interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-10-23 2019-11-05
64 - rozwiń Remont chodnika i ulicy Oskara Kolberga; zapytania do informacji o pracy Burmistrza i wniosek w sprawie przekazywania informacji kierowanych do radnych interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-10-23 2019-11-05
63 - rozwiń Prośba o informację na temat realizacji robót drogowych na osiedlu Kochanowskiego. interpelacja Mariusz Pardo 2019-10-23 2019-11-05
62 - rozwiń Interpalcja w sprawie ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-10-23 2019-11-05
61 - rozwiń Wniosek o uporządkowanie działki przy zbiegu ulicy Lanca i Solidarności, na której znajduje się zaniedbany plac zabaw interpelacja Tomasz Łachacz 2019-10-23 2019-11-05
60 - rozwiń Wniosek o wprowadzenie 50% bonifikaty dla klubów, towarzystw sportowych i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta Szczytno za wynajem obiektów sportowych i rekreacyjnych interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-10-23 2019-11-05
59 - rozwiń Pytania dotyczące ankiety przeprowadzonej w szkołach podstawowych; remont ul. Wiejskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-10-23 2019-11-05
58 - rozwiń oświetlenie od przystanku do granicy z gminą Szczytno; remont chodników przy ul. Wiejskiej; utworzenie na terenie naszego miasta schroniska dla osób bezdomnych interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-08-30 2019-09-13
57 - rozwiń Wydatkowanie kwoty 2.078.420,16 zł na Innopolice interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-08-30 2019-09-13
56 - rozwiń zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i Nauczycielskiej (działka nr 340/1) interpelacja Tomasz Łachacz 2019-08-30 2019-09-13
55 - rozwiń remont chodników na ulicy Wiejskiej; zagospodarowanie terenu Polska 1-19, Żeromskiego 8 i 10 interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-08-30 2019-09-13
54 - rozwiń Zatoki autobusowe na ul. Pasymskiej interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-08-30 2019-09-13
53 - rozwiń zabezpieczenie ul. Tatarkiewicza w oświetlenie drogowe; przeprowadzenie diagnozy wśród rodziców uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (grup pięcio- i sześciolatków) miasta Szczytno i szkół gminnych; podjęcie działań mobilizujących właścicieli działek do wykaszania swoich posesji interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-08-30 2019-09-13
52 - rozwiń Zagospodarowanie terenu między blokami 23,25,27 przy ul. Pasymskiej i Chopina 1 interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-08-30 2019-09-13
51 - rozwiń zorganizowanie debaty w sprawie systemu komunikacyjnego; opracowanie zespołu TRAFIK; działania w sprawie obwodnicy miasta; skomunikowanie osiedla Królewskiego przez przedłużenie ulicy Dąbrowskiego; ochrona środowiska, zmian klimatu, zachowanie posiadanych zasobów interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-08-30 2019-09-13
50 - rozwiń inwestycja na jez. Domowym Małym; komunalizacja gruntu przy ul. Lanca; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji stałych Rady Miejskiej w Szczytnie; komercyjne wykorzystanie herbu Miasta Szczytno na pamiątkach, których dystrybutorem jest Poczta Polska; stadion przy ul. Ostrołęckiej interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-08-30 2019-09-13
49 - rozwiń zalewanie wodami opadowymi bocznej ul. Kętrzyńskiego; wykoszenie ulic Kętrzyńskiego; dodanie słupków uniemożliwiających jazdę motorami; wnioski do budżetu interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-08-30 2019-09-13
48 - rozwiń Komunalizacja gruntu przy zbiegu ulic Lanca i Solidarności interpelacja Tomasz Łachacz 2019-07-30 2019-08-12
47 - rozwiń Naprawa chodników na ul. Staszica, Grudziądzkiej, Gdanskiej i Władysława IV; dofinansowanie budowy dróg; funkcjonowanie lodowiska; realizacja programu interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-07-30 2019-08-09
46 - rozwiń Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych prowadzących do osiedli interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-07-30 2019-08-09
45 - rozwiń Uporządkowanie ul. Osiedleńczej i postawienie przynajmniej dwóch koszy na śmieci przy ul. Leśnej interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-07-30 2019-08-09
44 - rozwiń Likwidacja sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic: Polskiej, Warszawskiej, Odrodzenia i I-go Maja; podwyżki dla pracowników obsługi jednostek budżetowych oraz spółek z udziałem gminy; dyżury aptek w mieście; zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci w pobliżu miejskich placów zabaw; zwiększenie patroli Straży Miejskiej; przycięcie gałęzi interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-07-30 2019-08-09
43 - rozwiń Oznakowanie drogi do cmentarza komunalnego; wykonanie chodnika na ul. Łomżyńskiej; wyposażenie Osiedla Królewskiego w smietniki; pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza komunalnego; uzupełnienie latarni na ul. Łokietka; umieszczenie dodatkowych piłkochwytów na boiskach przy ul. Lidzbarskiej i na terenie Szkoły Podstawowej nr3 interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-07-30 2019-08-09
42 - rozwiń Wykonanie remontu chodników wewnętrznych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1; poprawa nawierzchni ul. Boh. Westerplatte; wykonanie remontu terenu wokół Miejskiego Domu Kultury interpelacja Mariusz Pardo 2019-07-30 2019-08-09
41 - rozwiń Ilość i zasadność wydatkowania środków na Innopolice interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-07-30 2019-08-09
40 - rozwiń Zagrożenie na skrzyżowaniach ulicy Solidarności z ulicą Pułaskiego oraz ulicy Solidarności z ulicami Broniewskiego i Działkową interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-07-30 2019-08-09
39 - rozwiń Naprawa chodnika przy ul. Feliksa Nowowiejskiego i utwardzenie ulicy Spółdzielczej interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-07-30 2019-08-09
38 - rozwiń Budowa Domu Seniora przy ul. Lemańskiej; monitoring na placu zabaw; doposażenie Centrum Zabaw i Aktywnej Rekreacji przy ul. Jerzego Lanca; zakup ławek miejskich na ul. Kosciuszki i Pasymskiej; środki w budżecie przeznaczone na monitoring miejski; zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie miasta i w WPF na dzierżawę lodowiska na sezon zimowy 2019-2020; umieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji i komisji Rady Miejskiej w Szczytnie; prośba o udzielanie odpowiedzi na interp interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-06-17 2019-06-27
37 - rozwiń Wyrównanie i utwardzenie kruszywem dróg dojazdowych od strony ul. Leśnej, dojazd z ul. Lwowskiej;budowa dwóch miejsc do wodowania łodzi na Jeziorze D. Dużym; montaż ławek na trasie z ul. Pasymskiej, ławki przy chodniku prowadzącym z cmentarza między sklepem spożywczym i kwiaciarnią a kościołem Zielonoświątkowców; ławki ze skrzyniami na Placu Juranda; zmiana przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie miasta i w WPF na dzierżawę lodowiska na sezon zimowy 2019-2020 interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-06-17 2019-06-27
36 - rozwiń Podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi jednostek budżetowych w budżecie na 2020 rok. interpelacja Tomasz Łachacz 2019-06-17 2019-06-17
35 - rozwiń Zmiana lokalizacji urządzeń do prób kopania piłką i uderzania pięścią podczas Dni i Nocy Szczytna interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-06-17 2019-06-27
34 - rozwiń Zakup psich stacji oraz koszy na odchody zwierząt interpelacja Aleksandra Malwina Kobus–Drężek 2019-06-17 2019-06-27
33 - rozwiń Wykonanie chodnika przy ul. Piłsudskiego; urządzenie terenu zielonego przy Przedszkolu nr 3 Promyczek w Szczytnie i problem z opieką pooperacyjną w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-06-17 2019-06-27
32 - rozwiń Prośba o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Gnieźnienskiej i Partyzantów interpelacja Beata Boczar 2019-06-17 2019-06-27
31 - rozwiń doprowadzenie użytku ekologicznego "Mała Biel" do pierwotnego stanu interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-05-29 2019-06-11
30 - rozwiń braku ubikacji (ul. Żwirki i Wigury, Odrodzenia, dworzec PKP,PKS), umieszczenia tablic ogłoszeniowych na nekrologi (ul. Żwirki i Wigury, Polska), wybudowania kolumbarium interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-05-29 2019-06-11
29 - rozwiń ulicy Borowa – zastoje wodne, oświetlenie ulicy od przystanku autobusowego na ul. Władysława IV do granic miasta, remontu ulicy Łomżyńskiej i oświetlenie jej, nagrody dla dyrektorów za przeprowadzenie egzaminów interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-05-29 2019-06-11
28 - rozwiń zmniejszenie obowiązkowych godzin dydaktycznych dla wicedyrektorów oraz zwolnienie dyrektorów z godzin dydaktycznych, plac zabaw Radość, brak należytej dbałości właściciela o wynajmowany kierowcom samochodów ciężarowych teren na postój przy stacji paliw interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-05-29 2019-06-11
27 - rozwiń podjęcie działań zmierzających do wypłacenia pracownikom placówek oświatowych wynagrodzenia za okres strajku interpelacja Beata Boczar 2019-05-29 2019-06-11
26 - rozwiń pilna interwencja w Miejskim Przedszkolu nr 3, poprawa bezpieczeństwa miejskich placów zabaw, uruchomienia nowej edycji naboru wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania, poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulic 1-go Maja, Poznańskiej i Lemańskiej, poprawy bezpieczeństwa, remont schodów przy ul. Konopnickiej, remontu odcinku drogi przy ul. Łomżynskiej, zapytanie w sprawie dofinansowania Otwartych Stref Aktywności, zapytanie w sprawie wniosku w ramach Programu interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-05-29 2019-06-11
25 - rozwiń prośba o likwidację lub zmianę sygnalizatora dźwiękowego przy głównym skrzyżowaniu, dokończenie budowy drogi gminnej przy ul. Chrobrego interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-05-29 2019-06-11
24 - rozwiń postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w ramach inwestycji zabezpieczenia ruin zamku krzyżackiego; teren przy ul. 1 Maja i Odrodzenia; zagospodarowanie "Stadionu Miejskiego" przy stadionie Leśnym; miejska oczyszczalnia ścieków interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-03-28 2019-04-11
23 - rozwiń problemy z oswietleniem w rejonie ulic Piłsudskiego, Leyka, Pułaskiego i lokal dla stowarzyszenia Karan interpelacja Tomasz Łachacz 2019-03-28 2019-04-11
22 - rozwiń obniżenie godzin dydaktycznych dla wicedyrektorów w szkołach podstawowych, utworzenie etatu psychologa w każdej szkole podstawowej, remont cząstkowych dróg, nierównosci przy ul. Nowej interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-03-28 2019-04-11
21 - rozwiń prośba o złożenie wniosków na dofinansowanie wszystkich dróg, które posiadają aktualną dokumentację oraz na działanie Infrastruktura transportu publicznego pod kątem autobusów ekologicznych interpelacja Karol Piotr Furczak 2019-03-28 2019-04-11
20 - rozwiń budowa chodnika w kierunku SP 2 interpelacja Paweł Malec 2019-03-28 2019-04-11
19 - rozwiń otwieranie korespondencji do radnych interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-03-28 2019-04-11
18 - rozwiń poprawa stanu użytku ekologicznego "Mała Biel" interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-03-28 2019-04-11
17 - rozwiń budowa dróg i kanał pomiędzy jez. Domowym Małym i Dużym interpelacja Mariusz Pardo 2019-03-28 2019-04-11
16 - rozwiń programy zdrowotne, budowa hali sportowej przy SP nr 2, budynek przy ul. Konopnickiej 68, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Tetmajera, Poznańska i Solidarności, ubytki w jezdniach, zejście nad jeziorem Domowym Dużym od strony ul. Konopnickiej interpelacja Stefania Ewa Czerw 2019-03-28 2019-04-11
15 - rozwiń opiniowanie kandydatów do Nagrody Burmistrza, godziny wydawania gorących posiłków oraz paczek żywnościowych, doposażenie placu zabaw przy ul. Lidzbarskiej, przebudowa ul. Gdańskiej interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-03-28 2019-04-11
14 - rozwiń teren przy ul. Lanca 7, usuwanie drzew, Fundacja "Mikael", utorzenie Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady Dzieci i Młodzieży, nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu, kosze na śmieci na przystankach autobusowych, place zabaw, miejsca postojowe na ul. Lanca interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-03-28 2019-04-11
13 - rozwiń przechowywanie podręczników szkolnych, dostarczanie uczniom wody pitnej, długość przerw lekcyjnych, przedmioty wymagające intensywnego wysiłku umysłowego interpelacja Arkadiusz Myślak 2019-03-28 2019-04-11
12 - rozwiń budowa wieży ciśnień i reklamy na tablicy LED przy ul. Odrodzenia - 1 Maja interpelacja Zbigniew Janusz Orzoł 2019-03-28 2019-04-11
11 - rozwiń ul. Mikołaja Kopernika, ul. Leśna interpelacja Andrzej Zdzisław Dziuban 2019-04-28 2019-04-11
10 - rozwiń Prośba o uwzglednienie zadan w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-20123; uruchomienie sezonowego lodowiska. interpelacja Rafał Kiersikowski 2019-01-29 2019-02-12
9 - rozwiń Komlepsowa modernizacja miejskich placówek oświaty; przebudowa ul. Nauczycielskiej i ul. Broniewskiego; budowa drogi łączącej ul. Lanca i ul. Lemańską; budowa Domu Seniora przy ul. pułaskiego 10; modernizacja stadionu miejskiego; rewitalizacja centrum miasta. interpelacja Tomasz Łachacz 2019-01-29 2019-02-12
8 - rozwiń doświetlenie ulic Długiej i Partyzantów; odśnieżenie i posypanie piaskiem żciezek prowadzących do pojemników na odpady; uniemożliwienie dzieciom korzystania z akwenów wodnych w czasie zimy interpelacja Beata Boczar 2019-01-29 2019-02-12
7 - rozwiń finansowanie budowy dróg z Funduszu Dróg Samorządowych; poprawienie oświetlenia miejsc dla pieszych interpelacja Tomasz Żuchowski 2019-01-29 2019-02-12
6 - rozwiń budowa strzelnicy w lesie Miejskim; budowa oswietlenia na terenie cmentarza komunalnego w Szczytnie; odpady z terenu cmentarza interpelacja Paweł Kamil Krassowski 2019-01-29 2019-02-12
5 - rozwiń Konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; remont ul. Wł. Broniewskiego interpelacja Teresa Moczydłowska 2019-01-29 2019-02-12
4 - rozwiń prośba o budowe przedłużenia ul. Iwaszkiewicza, Klub Senior+, obniżenie opłat za bilety komunikacji miejskiej dla emerytów 60+, zabezpieczenie toalety w okolicy dworca, utwardzenie i odwodnienie drogi wewnętrznej na zapleczu budynków nr 6 i 8 przy ul. Jeziornej interpelacja Agnieszka Izabela Kosakowska 2019-01-29 2019-02-12
3 - rozwiń Doswietlenie przystanku przy ul. Kolejowej oraz wyciecie drzew wzdłuż ul. Żeromskiego. zapytanie Arkadiusz Myślak 2019-01-29 2019-02-12
2 - rozwiń Prośba o udział radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach i spotkaniach z Panem Burmistrzem w istotnych sprawach dla mieszkańców. wniosek Teresa Moczydłowska 2019-01-29 2019-02-12
1 - rozwiń Współpraca z wszystkimi radnymi,audyt w mieście, współpraca z Serbią, podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, remont ul. Gdanskiej, podział środków na sport i kulturę, przywrócenie miejskiej orkiestry, projekt Innopolice interpelacja Anna Teresa Rybińska 2019-01-29 2019-02-12