Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o podjęcie działań w celu pozyskania środków z

Numer: 85, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-03-24, data przekazania: 2020-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Łachacz przewodniczący Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: FI, data odpowiedzi: 2020-04-03