Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

poprawa stanu użytku ekologicznego "Mała Biel"

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Moczydłowska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-04-11