Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie udziału w konkursie dotyczącym upowszechniania sportu dzieci i młodzieży szkolnej

Numer: 95, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-05-29, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Piotr Furczak radny Razem dla Mieszkańców

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: EZ, data odpowiedzi: 2020-06-10