Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

budowa wieży ciśnień i reklamy na tablicy LED przy ul. Odrodzenia - 1 Maja

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM i GPO, data odpowiedzi: 2019-04-11