Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wyrównanie ul. Leśnej i demontaż ławek

Numer: 105, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Izabela Kosakowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-07-10