Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: dokonania nasadzeń i krzewów na Osiedlu Kochanowskiego

Numer: 111, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Pardo radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-09-10