Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o ustawienie znaków na skrzyżowaniu ulic Osiedleńczej i Powstańców Warszawy

Numer: 92, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-05-29, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Zdzisław Dziuban radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-05-20