Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy zamontowania progów zwalniających na ul. Lidzbarskiej oraz oznakowania skrzyżowań ul. Lidzbarskiej z ul. Gdańską i ul. Mieszka I; organizacja koncertu w 40. rocznicę śmierci Krzysztofa Klenczona

Numer: 109, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Piotr Furczak radny Razem dla Mieszkańców

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, PG, data odpowiedzi: 2020-09-10