Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy karmienia kotów wolno żyjących

Numer: 108, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stefania Ewa Czerw radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-09-10