Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dokarmianie kotów wolnożyjących; zalewanie posesji przez wody opadowe przy ul. Kętrzyńskiego i Drzymały; wycięcie ławek przy sklepie

Numer: 100, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stefania Ewa Czerw radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-07-10