Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

prośba o częste wyrównywanie szutrowego fragmentu ul. Leśnej oraz o wyregulowanie studzienek na ul. Boh. Westerplatte

Numer: 102, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Boczar radny Razem dla Mieszkańców

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-07-10