Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

prośba o likwidację lub zmianę sygnalizatora dźwiękowego przy głównym skrzyżowaniu, dokończenie budowy drogi gminnej przy ul. Chrobrego

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-06-11