Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: Strategii Ziemi Szczycieńskiej i rezygnacji z realizacji projektu "Budowa i wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie"; programu "Rozwój Lokalny"; pływalni WSPOL

Numer: 116, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: PG, FI, BF, data odpowiedzi: 2020-09-10