Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja w sprawie przekazania środków finansowych na wsparcie przedsiębiorców i mieszkańców z terenu Miasta Szczytno.

Numer: 89, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-03-27, data przekazania: 2020-03-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: BF, data odpowiedzi: 2020-04-03