Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o podanie przyczyny wykonania chodnika przy ul. Mieszka I-go tylko po jednej stronie oraz prośba o podanie terminu wybudowania chodnika przy pozostałych posesjach;zapytanie o termin podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Władysława IV-go

Numer: 122, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-11-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Teresa Rybińska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-11-13