Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

interpelacja w sprawie wsparcia przedsiębiorców z terenu miasta Szczytno

Numer: 103, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: BF, data odpowiedzi: 2020-07-10