Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o doświetlenie przejść dla pieszych w miejscach o słabej widoczności oraz urządzenie przejść dla pieszych w okolicy sklepu spożywczego u zbiegu ulic Paderewskiego i Klonowej

Numer: 118, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-11-03, data przekazania: 2020-11-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-11-13