Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: nie przestrzegania znaku zakazu wjazdu dla samochodów powyżej 2,5 ton na głównym skrzyżowaniu - w jazd z ul. 1 Maja; usunięcia znaku B-35 (zakaz postoju) przy ul. Odrodzenia 33-35,39.

Numer: 113, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, SM, data odpowiedzi: 2020-09-10