Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wniosek o wykonanie badań toksykologicznych na boiskach

Numer: 88, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-03-27, data przekazania: 2020-03-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Żuchowski radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: PG, data odpowiedzi: 2020-04-07