Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: zwiększenie bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego, Leśnej i Boh. Westerplatte; oceny możliwości zamontowania bramek mierzenia temperatury w szkolach podstawowych

Numer: 114, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-08-27, data przekazania: 2020-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Izabela Kosakowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, SM, EZ, data odpowiedzi: 2020-09-10