Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oznakowanie drogi do cmentarza komunalnego; wykonanie chodnika na ul. Łomżyńskiej; wyposażenie Osiedla Królewskiego w smietniki; pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza komunalnego; uzupełnienie latarni na ul. Łokietka; umieszczenie dodatkowych piłkochwytów na boiskach przy ul. Lidzbarskiej i na terenie Szkoły Podstawowej nr3

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Karol Piotr Furczak radny Razem dla Mieszkańców

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-08-09