Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana lokalizacji urządzeń do prób kopania piłką i uderzania pięścią podczas Dni i Nocy Szczytna

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-06-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Janusz Orzoł radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: PG, data odpowiedzi: 2019-06-27