Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o udział radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w konsultacjach i spotkaniach z Panem Burmistrzem w istotnych sprawach dla mieszkańców.

Numer: 2, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Moczydłowska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-12