Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy przeznaczenia środków budżetowych, które nie zostały wydatkowane na lodowisko miejskie, na dożywianie osób bezdomnych i najuboższych w okresie zimowym

Numer: 126, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta
data wpływu: 2020-11-18, data przekazania: 2020-11-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sławomir Witold Staszak radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta

Wydział merytoryczny: EZ, data odpowiedzi: 2020-11-30