Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o poprawę bezpieczeństwa na przejsciach dla pieszych; zmianę rozkładu jazdy linii autobusowej nr 2 oraz zakaz występów zwierząt w cyrku

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-12-20, data przekazania: 2019-12-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Kamil Krassowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-31