Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uporządkowanie ul. Osiedleńczej i postawienie przynajmniej dwóch koszy na śmieci przy ul. Leśnej

Numer: 45, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2019-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał Kiersikowski radny Wszystko dla Szczytna i PSL

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Ilona Bańkowska

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2019-08-09