Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o uporządkowanie terenu należącego do miasta w obrębie dworca PKP oraz zwiększenie liczby pociągów

Numer: 121, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Szczytno
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-11-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Moczydłowska radny Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Szczytno

Wydział merytoryczny: GM, data odpowiedzi: 2020-11-13